بازدید ایدهبایگانی‌های روش‌های | بازدید ایده

برچسب: روش‌های

نگاهی به تشابه روش‌های جستجوی حیات در مریخ و زمین

پژوهش برای یافتن حیات در مریخ همچنان ادامه دارد. مریخ‌نورد کیوراسیتی ناسا، به‌دنبال موادی آلی در قسمت پایینی جایی از مریخ است که قبلا دریاچه بوده است. ماده‌ی آلی می‌تواند بخشی از زندگی بیگانگانی باشد که قبلا…