بازدید ایدهبایگانی‌های روشی برای کنترل تشنج و حملات صرع از طریق نورون‌های مغز انسان | بازدید ایده

برچسب: روشی برای کنترل تشنج و حملات صرع از طریق نورون‌های مغز انسان

روشی برای کنترل تشنج و حملات صرع از طریق نورون‌های مغز انسان

مغز ساختار بسیار دقیق و ظریفی دارد. عملکرد این ساختمان پیچیده به فعالیت‌های بسیار حساس الکتریکی بستگی دارد که باعث رد و بدل شدن پیغام‌های شیمیایی بین نورون‌ها می‌شود. نورون‌ها سلول‌های عصبی هستند که وظیفه‌ی…

  • خانه
  • روشی برای کنترل تشنج و حملات صرع از طریق نورون‌های مغز انسان