بازدید ایدهبایگانی‌های روشی برای افزایش بهره‌‌وری مزارع توربین بادی | بازدید ایده

برچسب: روشی برای افزایش بهره‌‌وری مزارع توربین بادی

روشی برای افزایش بهره‌‌وری مزارع توربین بادی

همزمان با افزایش تقاضای انرژی، پژوهشگران در دانشگاه ایالتی پن آمریکا و دانشگاه تبریز ایران، طراحی یک الگوریتم (یا روش) برای طراحی مزارع بادی کارآمدتر را با موفقیت به پایان رسانده‌اند؛ الگوریتمی که به تولید درآمد…

  • خانه
  • روشی برای افزایش بهره‌‌وری مزارع توربین بادی