بازدید ایدهبایگانی‌های روسای هیئت‌های ورزشی استان‌ها نباید بازنشسته باشند | بازدید ایده

برچسب: روسای هیئت‌های ورزشی استان‌ها نباید بازنشسته باشند

داورزنی: روسای هیئت‌های ورزشی استان‌ها نباید بازنشسته باشند

به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در جلسه مشترک روسای فدراسیون‌ها با وزیر ورزش اظهار داشت: گزارش سفرهای برون مرزی حتماً…

  • خانه
  • روسای هیئت‌های ورزشی استان‌ها نباید بازنشسته باشند