بازدید ایدهبایگانی‌های روز گذشته | بازدید ایده

برچسب: روز گذشته

برترین تصاویر خورشید گرفتگی کامل روز گذشته در ایالات متحده

برترین تصاویر خورشید گرفتگی کامل روز گذشته در ایالات متحده روز گذشته، ساکنین ایالات متحده شاهد وقوع پدیده‌ی خورشید گرفتگی کامل بودند که در صد سال گذشته بی‌سابقه بوده است. گرفتگی کامل خورشید، از غربی‌ترین…