بازدید ایدهبایگانی‌های روز جمعه | بازدید ایده

برچسب: روز جمعه

نخستین پرتاب موفقیت‌آمیز سایوز پس از سانحه مهرماه، روز جمعه انجام شد

نخستین پرتاب موفقیت‌آمیز سایوز پس از سانحه مهرماه، روز جمعه انجام شد روسکاسموس، سازمان فضایی فدرال روسیه، روز جمعه با استفاده از همان نوع موشکی که بیش از یک ماه پیش به همراه دو سرنشین دچار…