بازدید ایدهبایگانی‌های روز اول بهار | بازدید ایده

برچسب: روز اول بهار

در روز اول بهار چه اتفاقی برای مدار چرخش زمین می‌افتد

در روز اول بهار چه اتفاقی برای مدار چرخش زمین می‌افتد روز نخست بهار را به‌عنوان برابران یا روز اعتدال بهاری می‌شناسند. این رویداد نجومی برای افرادی که در نیمکره‌ی شمالی زمین زندگی می‌کنند، مصادف است با فرارسیدن بهار،…