بازدید ایدهبایگانی‌های روزنامه ترکیه‌ای: مجید حسینی، ستاره جدید ترابزون‌اسپور است | بازدید ایده

برچسب: روزنامه ترکیه‌ای: مجید حسینی، ستاره جدید ترابزون‌اسپور است

روزنامه ترکیه‌ای: مجید حسینی، ستاره جدید ترابزون‌اسپور است

روزنامه ترکیه‌ای: مجید حسینی، ستاره جدید ترابزون‌اسپور است به نقل از سایت روزنامه «دامگا» ترکیه، مجید حسینی با عملکردش که هر روز بهتر می‌شود، بیشتر از هر بازیکن دیگری در ترابزون‌اسپور نظرها را به خود…

  • خانه
  • روزنامه ترکیه‌ای: مجید حسینی، ستاره جدید ترابزون‌اسپور است