بازدید ایدهبایگانی‌های روانشناختی | بازدید ایده

برچسب: روانشناختی

۱۰ نکته مستدل و جالب روانشناختی از خودتان که احتمالا نمی‌دانید

شما احتمالا به‌ آن میزانی که خودتان تصور می‌کنید، شناخت درست و کافی از خودتان ندارید. بیشتر ما خودمان را بسیار شایسته‌تر، اخلاق‌مدارانه‌تر و پایدارتر از واقعیت می‌بینیم؛ اما چرا؟ برخی افراد می‌توانند خود را…