بازدید ایدهبایگانی‌های رهبر جمعیت علمای اسلام | بازدید ایده

برچسب: رهبر جمعیت علمای اسلام

قتل مشکوک رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان و رئیس دارلعلوم حقانیه

رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان و رئیس دارلعلوم حقانیه به قتل رسید. مولونا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان و رئیس دارلعلوم حقانیه ساعتی پیش در شهر راولپندی در منزل شخصی خود کشته شد.…

  • خانه
  • رهبر جمعیت علمای اسلام