بازدید ایدهبایگانی‌های رهبری ضعیف | بازدید ایده

برچسب: رهبری ضعیف

سبک رهبری ضعیف و چالش‌های سازمانی

اندی بایلی مدیرعامل و رئیس مؤسسه‌ی مربیگری پترا، در مقاله‌ای توضیح می‌دهد که چرا رهبران کسب‌وکار به بن‌بست حرفه‌ای می‌رسند و چگونه می‌توان از این امر اجتناب کرد. به گفته‌ی بایلی، هر رهبر دارای سبک…