بازدید ایدهبایگانی‌های رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس | بازدید ایده

برچسب: رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس

پرتاب‌گر Vulcan، رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس در بازگشت به زمین برای استفاده‌ی مجدد

پرتاب‌گر Vulcan، رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس در بازگشت به زمین برای استفاده‌ی مجدد دیگر اسپیس ایکس در زمینه‌ی ساخت پرتاب‌گرهای چند بار مصرف با قابلیت بازگشت به زمین تنها نیست، چراکه United Launch Alliance که…

  • خانه
  • رقیب فالکون‌های اسپیس‌ ایکس