بازدید ایدهبایگانی‌های رقابت تسلیحاتی | بازدید ایده

برچسب: رقابت تسلیحاتی

نیروی فضایی آمریکا و احتمال ایجاد رقابت تسلیحاتی در فضا

نیروی فضایی آمریکا و احتمال ایجاد رقابت تسلیحاتی در فضا شاخه‌ی جدید نیروی فضایی جدا از نیروی هوایی، اما برابر با آن خواهد بود. به گفته‌ی ترامپ، تنها حضور ایالات متحده در فضا کافی نیست، بلکه این…