بازدید ایدهبایگانی‌های رفتارهای ماده تاریک | بازدید ایده

برچسب: رفتارهای ماده تاریک

ارائه فرضیه‌ای جدید که رفتارهای ماده تاریک را به خوبی توجیه می‌کند

ارائه فرضیه‌ای جدید که رفتارهای ماده تاریک را به خوبی توجیه می‌کند گفته می‌شود ماده‌ی تاریک حدود ۸۵ درصد از تمام جرم موجود در جهان هستی را تشکیل داده است و با این حال، فیزیکدانان هنوز هیچ…

  • خانه
  • رفتارهای ماده تاریک