بازدید ایدهبایگانی‌های رصدخانه‌ی لیزری | بازدید ایده

برچسب: رصدخانه‌ی لیزری

امواج گرانشی وجود دارند؛ رصدخانه‌ی لیزری امواج گرانشی (قسمت دوم)

امواج گرانشی وجود دارند؛ رصدخانه‌ی لیزری امواج گرانشی (قسمت دوم) لایگو (رصدخانه‌ی امواج گرانشی تداخل‌سنجی لیزری (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) بخشی از تلاش‌های گسترده‌ای است که برای کشف یکی از پیامدهای دست نیافتنی‌تر نظریه‌ی نسبیت…