بازدید ایدهبایگانی‌های رشد بهتری دارند | بازدید ایده

برچسب: رشد بهتری دارند

برخی از باکتری‌ها در فضا نسبت به زمین رشد بهتری دارند

برخی از باکتری‌ها در فضا نسبت به زمین رشد بهتری دارند پدیده‌ای که در حال حاضر با آن روبرو هستیم چیزی است که هنوز درباره‌ی دلیل و توجیه علمی‌اش دانش دقیقی نداریم. اما دانشمندان پی…