بازدید ایدهبایگانی‌های رسیدن | بازدید ایده

برچسب: رسیدن

هواپیمای ویرجین گلکتیک در پروازی تاریخی موفق به رسیدن به فضا شد

هواپیمای ویرجین گلکتیک در پروازی تاریخی موفق به رسیدن به فضا شد سرانجام پس از مدت‌ها، شرکت گردشگری فضایی ویرجین گلکتیک، موفق شد هواپیمایی فضایی را به درون فضا بفرستد. اوایل صبح پنجشنبه، هواپیمای فضایی مسافربری…

مسابقه سه میلیاردر برای رسیدن به فضا؛ کدام یک برنده خواهد شد؟

مسابقه سه میلیاردر برای رسیدن به فضا؛ کدام یک برنده خواهد شد؟ ایلان ماسک به مریخ چشم دوخته است؛ جف بزوس عزم ماه دارد؛ وریچارد برنسون به‌ فکر گردشگری در فضاست. برخی معتقدند که آن‌ها اول باید زمین را…