بازدید ایدهبایگانی‌های رزمی | بازدید ایده

برچسب: رزمی

محمد درخشان: امیدوارم به عنوان اولین نفر، قانون منع فعالیت مدیران بازنشسته را اجرا کنم/ در جودو به روش چریکی عمل می‌کنیم!

محمد درخشان: امیدوارم به عنوان اولین نفر، قانون منع فعالیت مدیران بازنشسته را اجرا کنم/ در جودو به روش چریکی عمل می‌کنیم! جودو ایران در روزهای گذشته موفق به کسب یک مدال طلا و یک…