بازدید ایدهبایگانی‌های رد کرد | بازدید ایده

برچسب: رد کرد

حیات فرازمینی اطراف ستاره‌ اسرارآمیز

حیات فرازمینی اطراف ستاره‌ اسرارآمیز در طول هفته‌های گذشته شاهد انتشار اخباری مبنی بر کشف ستاره‌ای بودیم که الگوی نوری عجیبی داشت. بسیاری از دانشمندان بر این عقیده بودند که الگوی نوری عجیب بوجود آمده ناشی…

دخالت آمریکا پرتاب ماهواره ایرانی

دخالت آمریکا پرتاب ماهواره ایرانی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شایعات منتشرشده مبنی بر دخالت دولت آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره‌ی ایرانی شریف‌ست را رد کرد و  خبرهای دخالت این کشور در برنامه‌های…