بازدید ایدهبایگانی‌های رخ خواهد داد | بازدید ایده

برچسب: رخ خواهد داد

درصورت ورود زمین به داخل سیاه‌ چاله‌ چه اتفاقی رخ خواهد داد

درصورت ورود زمین به داخل سیاه‌ چاله‌ چه اتفاقی رخ خواهد داد مدت‌ها است که بحث در خصوص سیاه‌چاله‌ها بالا گرفته و علاقه‌ی عموم نیز نسبت به این موضوع به ویژه پس از اثبات وجود موج‌های…

آخرین خورشید گرفتگی کامل ۶۰۰ میلیون سال دیگر رخ خواهد داد

آخرین خورشید گرفتگی کامل ۶۰۰ میلیون سال دیگر رخ خواهد داد امسال، در تاریخ ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) یک خورشید گرفتگی کامل رخ می‌دهد و ساکنین برخی از ایالت‌های آمریکا می‌توانند آن را کاملاً واضح…