بازدید ایدهبایگانی‌های رحمانی فضلی | بازدید ایده

برچسب: رحمانی فضلی

رحمانی فضلی: هدف ما هماهنگی در پاسخگویی به موقع مسئولان است

رئیس ستاد اطلاع رسانی تبلیغات اقتصادی در پایان اولین جلسه این ستاد گفت: هدف ما ایجاد هماهنگی در اطلاع رسانی و پاسخگویی به موقع مسئولین است. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس ستاد اطلاع رسانی تبلیغات اقتصادی…