بازدید ایدهبایگانی‌های رتبه ایران در آزادی‌های اقتصادی ۱۹ پله بهبود یافت | بازدید ایده

برچسب: رتبه ایران در آزادی‌های اقتصادی ۱۹ پله بهبود یافت

رتبه ایران در آزادی‌های اقتصادی ۱۹ پله بهبود یافت

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران گفت: رتبه ایران در آزادی‌های اقتصادی ۱۹ پله بهبود یافت از۱۴۹ به ۱۳۰ کاهش یافت. فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران امروز در نشست خبری…

  • خانه
  • رتبه ایران در آزادی‌های اقتصادی ۱۹ پله بهبود یافت