بازدید ایدهبایگانی‌های ربات چینی جیاجیا می‌تواند با انسان‌ حرف بزند | بازدید ایده

برچسب: ربات چینی جیاجیا می‌تواند با انسان‌ حرف بزند

ربات چینی جیاجیا می‌تواند با انسان‌ حرف بزند

پس از ربات منشی «نادین»، محصول «دانشگاه فنی نیانگ سنگاپور»، به تازگی «دانشگاه علوم و فناوری چین» از یک ربات انسان‌نما رونمایی کرد؛ ربات «جیاجیا» (Jia Jia) به طرز هولناکی واقعی است. جیاجیا در مقایسه…

  • خانه
  • ربات چینی جیاجیا می‌تواند با انسان‌ حرف بزند