بازدید ایدهبایگانی‌های رباتی که به کمک گیاهان، نور خورشید را تعقیب می‌کند | بازدید ایده

برچسب: رباتی که به کمک گیاهان، نور خورشید را تعقیب می‌کند

رباتی که به کمک گیاهان، نور خورشید را تعقیب می‌کند

ربات دنبال‌کننده‌ی نور خورشید، از گیاه روی سر خود محافظت می‌کند و با دادن قابلیت حرکت به گیاه، تکامل آن را یک قدم به جلو می‌برد. در مدرسه به ما آموزش داده شد که گیاهان، هلیتروپیک هستند؛…

  • خانه
  • رباتی که به کمک گیاهان، نور خورشید را تعقیب می‌کند