بازدید ایدهبایگانی‌های رایگان منتشر کرد | بازدید ایده

برچسب: رایگان منتشر کرد

ناسا تمام تحقیقات و یافته های علمی خود را به رایگان منتشر کرد

ناسا تمام تحقیقات و یافته های علمی خود را به رایگان منتشر کرد ناسا اعلام کرده که تمام تحقیقات حمایت شده توسط این نهاد از طریق یک پورتال تحت اینترنت بصورت رایگان در اختیار عموم…