بازدید ایدهبایگانی‌های راکت | بازدید ایده

برچسب: راکت

Falcon Heavy؛ راکت قدرتمند اسپیس ایکس با موفقیت پرتاب شد

Falcon Heavy؛ راکت قدرتمند اسپیس ایکس با موفقیت پرتاب شد اسپیس ایکس، دقایقی پیش، برای نخستین بار، راکت Falcon Heavy را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این راکت بعد از ظهر امروز به وقت محلی در…