بازدید ایدهبایگانی‌های راکت فالکون هوی | بازدید ایده

برچسب: راکت فالکون هوی

هر آنچه باید در مورد پرتاب امروز راکت فالکون هوی بدانید

هر آنچه باید در مورد پرتاب امروز راکت فالکون هوی بدانید پرتاب راکت فالکون هوی (Falcon Heavy) مأموریتی است که بسیاری از سال ۲۰۱۱ منتظر آن هستند. ایلان ماسک، سال ۲۰۱۱ برای اولین بار برنامه ساخت این…