بازدید ایدهبایگانی‌های راکت اسپیس | بازدید ایده

برچسب: راکت اسپیس

تماشا کنید: تصاویر ضبط شده توسط دوربین متصل به راکت اسپیس ایکس

تماشا کنید: تصاویر ضبط شده توسط دوربین متصل به راکت اسپیس ایکس اسپیس ایکس در تلاش است تا موشک‌های چندبار مصرف فالکون خود را به منظور کاهش هزینه‌ی سفرهای فضایی با موفقیت روی زمین بنشاند.…