بازدید ایدهبایگانی‌های راه حل استیون هاوکینگ | بازدید ایده

برچسب: راه حل استیون هاوکینگ

راه حل استیون هاوکینگ برای حل پارادوکس اطلاعات سیاهچاله ها

راه حل استیون هاوکینگ برای حل پارادوکس اطلاعات سیاهچاله ها در ژانویه‌ی سال جاری هاوکینگ اعلام کرد راه حل قابل قبولی برای پارادوکس اطلاعات سیاهچاله پیدا کرده است. به بیانی دیگر برای این پرسش که…

  • خانه
  • راه حل استیون هاوکینگ