بازدید ایدهبایگانی‌های راه‌اندازی | بازدید ایده

برچسب: راه‌اندازی

اسپیس ایکس یک گام دیگر به راه‌اندازی شبکه جهانی اینترنت نزدیک شد

اسپیس ایکس یک گام دیگر به راه‌اندازی شبکه جهانی اینترنت نزدیک شد کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) با درخواست اسپیس ایکس برای پرتاب ۷۵۱۸ دستگاه از ماهواره‌‌های این شرکت به مدار زمین موافقت کرده است. با این دستاورد،…