بازدید ایدهبایگانی‌های راهی فضا | بازدید ایده

برچسب: راهی فضا

تلفن‌های‌هوشمند پروژه‌ی تانگوی گوگل راهی فضا می‌شوند

تلفن‌های‌هوشمند پروژه‌ی تانگوی گوگل راهی فضا می‌شوند گوگل پیش از این نیز سابقه‌ی ارسال برخی از ابزار‌های خود به فضا را دارد که می‌توان در این بین به نکسوس S و نکسوس One این کمپانی اشاره…