بازدید ایدهبایگانی‌های راهکار جدیدی | بازدید ایده

برچسب: راهکار جدیدی

تماشا کنید: راهکار جدیدی برای مدل سازی دقایقی پس از وقوع بیگ بنگ

تماشا کنید: راهکار جدیدی برای مدل سازی دقایقی پس از وقوع بیگ بنگ شواهد زیادی در ارتباط با مه‌بانگ یا بیگ بنگ وجود دارد، اما کماکان جزئیات دقیق چگونگی شکل‌گیری جهان هستی مبهم است. فاز به…