بازدید ایدهبایگانی‌های راز میدان مغناطیسی | بازدید ایده

برچسب: راز میدان مغناطیسی

راز میدان مغناطیسی زمین از آغاز پیدایش این سیاره

راز میدان مغناطیسی زمین از آغاز پیدایش این سیاره متخصصان ژئوفیزیک به پدیده‌ای که هم اکنون با آن روبرو شده‌اند عنوان پارادوکس جدید را اطلاق می‌کنند. پرسشی که آنها را سردرگم کرده این است که…