بازدید ایدهبایگانی‌های رئیس کمیته بین المللی المپیک | بازدید ایده

برچسب: رئیس کمیته بین المللی المپیک

باخ: در نشست آرژانتین تصمیم‌هایی تاریخی گرفتیم

باخ: در نشست آرژانتین تصمیم‌هایی تاریخی گرفتیم به نقل از اسپورت اکسپرس، توماس باخ گفت: صدوسی‌وسومین نشست کمیته بین‌المللی المپیک در شهر بوینوس آیرس آرژانتین موفقیت‌آمیز به پایان رسید. تصمیم‌های زیادی گرفتیم که برای روند…

  • خانه
  • رئیس کمیته بین المللی المپیک