بازدید ایدهبایگانی‌های رئیس فدراسیون فوتبال در اردبیل: تعامل خوبی بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال حاکم است | بازدید ایده

برچسب: رئیس فدراسیون فوتبال در اردبیل: تعامل خوبی بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال حاکم است

رئیس فدراسیون فوتبال در اردبیل: تعامل خوبی بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال حاکم است

به گزارش خبرگزاری بازدیدایده از اردبیل، مجمع سالانه هیئت فوتبال امروز با حضور رئیس فدارسیون فوتبال و مسئولان استانی برگزار شد و در این مجمع هر کدام از مسئولان به نقطه نظراتی در ارتباط با…

  • خانه
  • رئیس فدراسیون فوتبال در اردبیل: تعامل خوبی بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال حاکم است