بازدید ایدهبایگانی‌های رئیس شورای داوران فدراسیون کاراته آسیای مرکزی به یک ایرانی رسید | بازدید ایده

برچسب: رئیس شورای داوران فدراسیون کاراته آسیای مرکزی به یک ایرانی رسید

جواد سلیمی، رئیس شورای داوران فدراسیون کاراته آسیای مرکزی شد

نقل از سایت فدراسیون کاراته، در متن نامه ارسالی عبدالیو سارسا مبی، رئیس فدراسیون کاراته آسیای مرکزی خطاب به محمدصادق فرجی آمده است: بسیار خوشحالم از اینکه اعلام کنم، فدراسیون کاراته آسیای مرکزی تصمیم گرفته…

  • خانه
  • رئیس شورای داوران فدراسیون کاراته آسیای مرکزی به یک ایرانی رسید