بازدید ایدهبایگانی‌های رئیس سازمان فضایی | بازدید ایده

برچسب: رئیس سازمان فضایی

رئیس سازمان فضایی: استفاده از ماهواره برای تشخیص و مهار آتش سوزی

رئیس سازمان فضایی: استفاده از ماهواره برای تشخیص و مهار آتش سوزی محسن بهرامی اعلام کرد: «باید تولید برخی فناوری‌ها در داخل انجام شود و دیگر فناوری‌ها را می‌توان در تعامل با کشورهای دیگر جذب…