بازدید ایدهبایگانی‌های رئیس دارلعلوم حقانیه | بازدید ایده

برچسب: رئیس دارلعلوم حقانیه

قتل مشکوک رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان و رئیس دارلعلوم حقانیه

رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان و رئیس دارلعلوم حقانیه به قتل رسید. مولونا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان و رئیس دارلعلوم حقانیه ساعتی پیش در شهر راولپندی در منزل شخصی خود کشته شد.…

  • خانه
  • رئیس دارلعلوم حقانیه