بازدید ایدهبایگانی‌های رئیس آژانس بین المللی ضد دوپینگ | بازدید ایده

برچسب: رئیس آژانس بین المللی ضد دوپینگ

ردی: تغییرهای زیادی در سیستم ضد دوپینگ روسیه را می‌بینیم

ردی: تغییرهای زیادی در سیستم ضد دوپینگ روسیه را می‌بینیم کریگ ردی گفت: روسیه کارهای زیادی در سیستم ضد دوپینگ خود انجام داده و امیدوارم که داده‌های آزمایشگاه آژانس بین‌الملی ضد دوپینگ در مسکو بخشی…

  • خانه
  • رئیس آژانس بین المللی ضد دوپینگ