بازدید ایدهبایگانی‌های رئیس‌جمهور فرانسه: مبارزه با تروریسم اولویت فعلی در سوریه است | بازدید ایده

برچسب: رئیس‌جمهور فرانسه: مبارزه با تروریسم اولویت فعلی در سوریه است

رئیس‌جمهور فرانسه: مبارزه با تروریسم اولویت فعلی در سوریه است

رئیس‌جمهور فرانسه بعد از اتمام نشست چهارجانبه استانبول درباره سوریه گفت که اولویت در این کشور جنگ‌زده در حال حاضر مبارزه با تروریسم است. «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه بعد از اتمام نشست چهارجانبه استانبول درباره سوریه…

  • خانه
  • رئیس‌جمهور فرانسه: مبارزه با تروریسم اولویت فعلی در سوریه است