بازدید ایدهبایگانی‌های ذهنیت پرمشغله | بازدید ایده

برچسب: ذهنیت پرمشغله

ذهنیت پرمشغله و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های روزمره

ذهنیت پرمشغله و وقت نداشتن برای انجام وظایف به ذهنیت غالب این روزهای مردم تبدیل شده است. البته این طرز تفکر مزایایی هم دارد. یک آزمایش ساده برای درک تأثیر ذهنیت شلوغ روی تصمیمات روزمره‌ی…