بازدید ایدهبایگانی‌های ذخیره انرژی خورشیدی به کمک نانوذرات طلا | بازدید ایده

برچسب: ذخیره انرژی خورشیدی به کمک نانوذرات طلا

ذخیره انرژی خورشیدی به کمک نانوذرات طلا

نانوذرات ستاره‌ای‌شکل طلا با پوششی از جنس ماده‌ای نیمه‌رسانا می‌توانند چندبرابر کارآمدتر از دیگر مواد، از آب هیدروژن تولید کنند و موجب بهبود ذخیره‌ی انرژی خورشیدی و ایجاد پیشرفت‌هایی در جهت تقویت روش‌های استفاده از…

  • خانه
  • ذخیره انرژی خورشیدی به کمک نانوذرات طلا