بازدید ایدهبایگانی‌های ذاروین | بازدید ایده

برچسب: ذاروین

داروین، تکامل و انتخاب طبیعی دقیقا چه می‌گویند

سال‌ها از مطرح شدن تئوری تکامل توسط چارلز داروین می‌گذرد ولی آیا این تئوری حقیقت داشت؟ چارلز داروین یک متخصص علوم طبیعی انگلیسی بود که تئوری تکامل بیولوژیکی به واسطه‌ی انتخاب طبیعی را ارائه داد. داروین…