بازدید ایدهبایگانی‌های دی میستورا: نشست چهارگانه استانبول درباره سوریه خوب و سازنده است | بازدید ایده

برچسب: دی میستورا: نشست چهارگانه استانبول درباره سوریه خوب و سازنده است

دی میستورا: نشست چهارگانه استانبول درباره سوریه خوب و سازنده است

نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه روز شنبه گفت نشست چهارگانه استانبول درباره سوریه خوب و سازنده پیش می‌رود. «استفان دی‌میستورا»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نشست چهارگانه استانبول درباره سوریه را…

  • خانه
  • دی میستورا: نشست چهارگانه استانبول درباره سوریه خوب و سازنده است