بازدید ایدهبایگانی‌های دی‌ ان‌ ای | بازدید ایده

برچسب: دی‌ ان‌ ای

ناسا برای اولین بار موفق به تعیین توالی دی‌ ان‌ ای در فضا شد

ناسا برای اولین بار موفق به تعیین توالی دی‌ ان‌ ای در فضا شد آزمایشگاهی واقع در آکسفورد انگلستان با ساخت دستگاه قابل حمل توالی‌یاب دی‌ان‌ای با همکاری ناسا موفق به توالی‌یابی DNA در فضا…