بازدید ایدهبایگانی‌های دیگر سیارات | بازدید ایده

برچسب: دیگر سیارات

لپ تاپ شیمیایی

لپ تاپ شیمیایی جدیدترین ساخته‌ی دست مهندسان ناسا یک لپ تاپ شیمیایی است که قادر است آمینواسید و اسیدهای چرب (عناصر جداناپذیر حیات) را تشخیص دهد. این دستگاه  با کمک باتری کار خواهد کرد و…