بازدید ایدهبایگانی‌های دگرگون کند | بازدید ایده

برچسب: دگرگون کند

کشف جدیدی که شاید برداشت ما از نحوه تشکیل منظومه ها را دگرگون کند

کشف جدیدی که شاید برداشت ما از نحوه تشکیل منظومه ها را دگرگون کند ستاره‌شناسان نوع جدیدی از سیستم ستاره‌ای را کشف کرده‌اند که تمام دانسته‌های ما در مورد منظومه‌های خورشیدی را نقض می‌کند. این…