بازدید ایدهبایگانی‌های دگرگون می‌کنند | بازدید ایده

برچسب: دگرگون می‌کنند

تصاویر هوایی شگفت‌انگیزی که دید ما را به جهان دگرگون می‌کنند

تصاویر هوایی شگفت‌انگیزی که دید ما را به جهان دگرگون می‌کنند نمای کلی روزانه، عنوان پروژه جدیدی است که عکس‌های هوایی ماهواره‌ای را از نقاط مختلف زمین و در واقع از دیجیتال گلوب (Digital Globe.com)…