بازدید ایدهبایگانی‌های دکتر صادقی رئیس دانشگاه پیام نور گیلان | بازدید ایده

برچسب: دکتر صادقی رئیس دانشگاه پیام نور گیلان

دکتر صادقی ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز رشت

سخنرانی اختصاصی جناب اقای دکتر سعید صادقی ریاست محترم کل دانشگاه پیام نور استان گیلان در رابطه با فعالیت های صورت گرفته مثبت مسئولین در جهت هدایت صحیح انجمن های علمی و موفقیت انجمن ها…

  • خانه
  • دکتر صادقی رئیس دانشگاه پیام نور گیلان