بازدید ایدهبایگانی‌های دکتر سعید صادقی دانشگاه پیام نور | بازدید ایده

برچسب: دکتر سعید صادقی دانشگاه پیام نور

دکتر صادقی ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز رشت

سخنرانی اختصاصی جناب اقای دکتر سعید صادقی ریاست محترم کل دانشگاه پیام نور استان گیلان در رابطه با فعالیت های صورت گرفته مثبت مسئولین در جهت هدایت صحیح انجمن های علمی و موفقیت انجمن ها…

  • خانه
  • دکتر سعید صادقی دانشگاه پیام نور